Itinerary ini diambil dari group  Fun Backpaker  yang semula akan dipakai pada trip 12-13 Mei 2012 namun pada pelaksanaannya melenceng menj...